Okutman FİLİZ KAYALAR NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Okutman FİLİZ KAYALAR

T: (0282) 250

M fkayalar@nku.edu.tr

W fkayalar.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Yabancı Diller Yüksekokulu
Bölüm:Hazırlık
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 2011-2017
Tez: Zülfü Livaneli’nin ”Serenad” ve Tanja Dückers’in ”Himmelskörper” adlı Tarihsel Romanlarında Toplumsal Bellek (2017)
Yüksek Lisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ALMAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI
Öğrenim Yılları: 2006
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Gelişmiş
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Okutman NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2013-
Öğretmen AMERİKAN KÜLTÜR MERKEZİ
2009-
Öğretmen LİFE ENGLİSH LANGUAGE CENTRE
2008-
Öğretmen ÖZEL KOLEJ
2006-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Kayalar F. ., Kayalar F., The effects of Auditory Learning Strategy on Learning Skills of Language Learners (Students’ Views), IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), vol. 22, pp. 4-10, 2017.
Özgün Makale Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Kayalar F., Kayalar F. ., Heinrich Mann "Der Untertan" Romanında Eğitim Eleştirisi, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 1, ss. 187-209, 2009.
Özgün Makale SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KAYALAR F., KAYALAR F., The effects of Auditory Learning Strategy on Learning Skills of Language Learners (Students’ Views), International Academic Conference on Global Education, Teaching and Learning in Vienna, Austria 2016 (IAC-GETL 2016) (25.11.2016-26.11.2016).
Özet bildiri
2. KAYALAR F., KAYALAR F., Language Teachers Views over Strategies for Teaching Academic Language in Classroom Environment, The 7th Multidisciplinary Academic Conference in Prague 2016 (27.05.2016-28.05.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. KAYALAR F., TANJA DÜCKERS’İN “HIMMELSKÖRPER” ROMANINDA VE MARLENE STREERUWITZ’İN “MORIRE IN LEVITATE” KISA ROMANINDA TOPLUMSAL BELLEĞİN ÖZNESİ OLARAK BÜYÜKBABA FİGÜRÜ, ”BAKEA 2017- Beşinci Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları (04.10.2017-06.10.2017).
Özet bildiri
Ulusal Projeler
1. Yabancı Dil Almanca Hazırlık Sınıflarında Bir Multi Media Aracı Olarak Akıllı Tahtaların Kullanımı ve Karşılaştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 09.06.2014-17.03.2015.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
”BAKEA 2017- Beşinci Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları, Yer:Cumhuriyet Üniversitesi, Düzenleyenler:Cumhuriyet Üniversitesi, 04.10.2017-06.10.2017.
International Academic Conference on Global Education, Teaching and Learning in Vienna, Austria 2016 (IAC-GETL 2016), Yer:Viyana/Avusturya , Düzenleyenler:Czech Technical University in Prague, 25.11.2016-26.11.2016.
The 7th Multidisciplinary Academic Conference in Prague 2016, Yer:Prag, Düzenleyenler:Czech Technical University in Prague, 27.05.2016-28.05.2016.